Početna

Leave a Reply

Početna

MIMOZA DANCE FESTIVAL

Poziv školama i klubovima

Dragi naši plesači dodjite u Herceg Novom da napravimo najveći plesni spektakl u regionu!

Mimoza Dance Fest predstavlja otvoreni Međunarodni plesni festival koji se tradicionalno održava u Herceg Novom u doba trajanja manifestacije posvećene Danima mimoze. U svom karakteru ima za cilj da se svim plesačima pruži mogućnost da se kroz pokret izraze i stvore plesnu kreaciju. Takav cilj daje mogućnost učešća velikog broja pojedinaca, grupa i formacija iz plesnih škola iz Crne Gore i regiona koji trebaju da kroz ovu manifestaciju ponesu lijepe utiske o praznicima mimoze u Herceg Novom.

Za Vas uvjek imamo lijepo iznenađenje , ove godine je to Gala veče – Grand Prix sa nagradnim fondom od 1000 eura a na kojem ćemo predstaviti i izgraditi najbolje koreografije Festivala. Dobro došli ..

Organizacijski odbor Festivala

Invitation to schools and clubs

Our dear dancers, come to Herceg Novi to make the biggest dance spectacle in the region!

Mimoza Dance Fest is an open international dance festival that is traditionally held in Herceg Novi during the duration of the event dedicated to Mimosa Days. In its character, it aims to give all dancers the opportunity to express themselves through movement and create a dance creation. Such a goal gives the possibility of the participation of a large number of individuals, groups and formations from dance schools from Montenegro and the region, who need to bring good impressions of the mimosa holidays in Herceg Novi through this event.

We always have a nice surprise for you, this year it is the Gala evening – Grand Prix with a prize fund of 1000 euros, where we will present and build the best choreographies of the Festival. Welcome ..

The organizing committee of the Festival


GALA VEČE : Nagradni fond :1000 eur

Mimoza Dance Festival

Herceg Novi, Park Dvorana, 11.03.2023

 

POČETAK : 09.00 h

GALA VEČE : 21.30 h

STARTNINA: 12 eura po takmičaru po disciplini

NAGRADE; Diploma, medalje, pehari,

SUDIJE: nacionalne i internacionalne

ULAZNICE: 4 eur, ograničen broj mjesta

ORGANIZATOR: UPUS i NVO Diano Herceg Novi

 

Mimoza Dance Festival

Herceg Novi, Park Dvorana, 11.03.2023

 

START: 09.00 h

GALA EVENING: 9:30 p.m

START FEE: 12 euros per competitor per discipline

PRIZES; Diploma, medals, cups,

JUDGES: national and international

TICKETS: 4 eur, limited number of places

ORGANIZER: UPUS and NGO Diano Herceg Novi

 

kONTAKT fESTIVALA

Plesni centar Diano

Antonija Novoselac

+382 69 349 069,

dianohn@gmail.com

Udruženje plesnih umjetnika CG

Jovica Nikolić 

+382 67 224 728,

dancemontenegro@gmail.com

Dvorana Park

Njegoševa, Herceg Novi

Montenegro

Festival Partners